English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٣ فروردين ١٣٩٩بازديدکنندگان آنلاين: 1

بازديد کنندگان اين صفحه: 542

بازديدکنندگان امروز: 116

کل بازديدکنندگان: 329208

زمان بارگذاری صفحه: 0.6719ردیف

نام و نام خانوادگی پزشک

تخصص

1

دکتر قلی زاد

درمانگاه قلب

2

دکتر هادوی

درمانگاه قلب

3

دکتر خوانساری نیا

گوش حلق و بینی

4

دکتر فرخ قاطع

چشم پزشک

5

دکتر تفکیکی

ارتوپدی

6

دکتر احمدی لاوین

ارولوژی

7

دکتر فرضی

داخلی اعصاب

8

دکتر علی مشیری

داخلی

9

دکتر رشادت جو

داخلی

10

دکتر جهنبخش

داخلی

11

دکتر کنگرلوئی

اعصاب و روان

12

دکتر حیدرپور

کودکان

13

دکتر ابراهیمی

کودکان

14

دکتر طاهری

کودکان

15

دکتر اخلاقی

کودکان

16

دکتر میرزاپور

زنان

17

دکتر امیری

زنان

18

دکتر رضازاده

زنان

19

دکتر صوفی زاده

زنان

20

دکتر حیدری

جراح عمومی

21

دکتر بوستانی

جراح عمومی

22

دکتر خیاطی

جراح عمومی