برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 


مشخصات

دکتر عباس اسماعیلی ثانی

سمت

مدیر شبکه بهداشت و درمان سلماس

تحصیلات

دکتری حرفه ای

شماره تماس

35244060 کد شهرستان 044

محل خدمت

شبکه بهداشت و درمان سلماس

 

 

تنظیمات قالب