برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

مشخصات

عطااله بهاری

سمت

مسئول دفتر مدیر شبکه

تحصیلات

کارشناسی مهندسی نرم افزار

کارشناسی ارشد MBA   گرایش مالی

شماره تماس

35244060 کد شهرستان 044

محل خدمت

شبکه بهداشت و درمان سلماس

 

عنوان شغل : رئیس دفتر

 

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام وظایف زیر برای یکی از مقامات)معاونین رییس جمهور، معاونین قوه قضاییه، رییس کل دیوان محاسبات، وزرا، استانداران، سفرا، معاونین وزراء و مقامات همتراز( رؤسای دانشگاه ها و همچنین رؤسای سازمان های دولتی که به عنوان معاون وزیر انجام وظیفه می نمایند و سازمان هایی که در تمام استان ها شعبه دارند می باشند ( رؤسای دفاتر سازمان هایی که در بعضی از استان ها شعبه دارند با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در شمول این شغل قرار می گیرند

 

نمونه وظایف ومسئولیت ها :

تنظیم برنامه ملاقات مقام داخلی و خارجی

- گزارش مطالب مهم روزانه

- ابلاغ دستورات مافوق به اشخاص و مؤسسات ذی ربط و ادارات تابعه

- راهنمایی و در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انجام درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگانی که تقاضای آنان

بدون ملاقات با مقام ذی ربط امکان پذیر است.

- تهیه پیش نویس نامه های ارجاعی

مهارت:

- توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دیگران ، داشتن مهارت های هفت گانه ICDL

- دوره های آموزشی:

- آیین نگارش و مکاتبات اداری، وظایف و مسئولیت ها و خصوصیات رفتاری رؤسای دفاتر، سیستم های

تنظیمات قالب