برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

مشخصات

دکتر روشنک مرحمتی

سمت

رئیس مرکز بهداشت سلماس

تحصیلات

دکتری حرفه ای

شماره تماس

35244044 کد شهرستان 044

محل خدمت

مرکز بهداشت سلماس

تنظیمات قالب